En 2009, notre société a du faire face à la disparition de la société Gumpert. Locataire dans notre usine et produisant une grosse partie des produits que nous exportions. Pour éviter de perdre définitivement ces produits, nous avons racheté les outils et repris une partie du personnel.

Aujourd'hui le marché belge s'ouvre à nous et malgré le fait que nous ne pouvons utiliser le nom Gumpert en tant que marque de nos produits, nous voulons réintroduire sur le marché belge des produits de qualités, identiques à ceux qui ont fait la rennomée de la société Gumpert dans le passé. Nous remarquons que la qualité bien que réputée avait baissée au fil des années et nous essayons de revenir à la qualité des années 2000.

Tous les produits restent disponibles et la gamme est agrémentée de nouveaux produits


Site en français


website in Nederlands

In 2009 heeft onze onderneming moeten reageren op het verdwijnen van de firma 'Gumpert'. Als huurder in onze fabriek, produceerde deze een groot deel van onze export producten. Om te voorkomen dat wij die producten definitief zouden verliezen, hebben wij alle werktuigen over gekocht en een deel van het personeel in dienst genomen.

De Belgische markt opent zich voor ons vandaag en hoewel wij de naam 'Gumpert' niet mogen gebruiken als handelsmerk, willen we dezelfde kwaliteitsproducten die de faam van 'Gumpert' vroeger hebben waargemaakt, opnieuw op de Belgische markt invoeren. We merken op dat de gekende kwaliteit de laatste jaren verminderd was en daarom proberen wij nu hetzelfde kwaliteitsniveau als in het jaar 2000 te bereiken.

Alle producten blijven beschikbaar en het aanbod werd zelfs uitgebreid (met nieuwe producten).